jueves, 27 de octubre de 2016

Presentación del libro La utilización temporal de los vacíos urbanos (15 de noviembre, Barcelona)

Ha estado cociéndose a fugo lento, pero finalmente se publicará el libro La utilització temporal
dels buits urbans, un compendio de intervenciones (y otros artículos extra que hemos añadido) en el marco del curso que desarrollamos hace ya un tiempo, celebrado en Barcelona en noviembre de 2014.

El libro se lanzará en unos días, pero ya puedo anunciar la presentación pública, que será el 15 de noviembre en Barcelona, en Can Ricart, de 13:00 a 14:15. En ella intervendrán Marc Castells (vicepresidente segundo y presidente delegado del área de desarrollo económico local de la Diputación de Barcelona), Judith Gifreu (profesora de derecho administrativo de la UAB y codirectora de la publicación) e Itziar González (arquitecta y activista). Puedes confirmar la asistencia en o.estrategiesde@diba.cat o en el 934 04 91 71.

Publicado por la Diputación de Barcelona para iniciar la Sèrie Urbanisme i Habitatge, aparecemos como directores de la publicación Judith Gifreu y yo, pero el mérito lo tienen Xavi Boneta y Jordi Boixader, que son quienes han peleado los textos y la edición. El libro saldrá en dos versiones, catalán y castellano, y en unos días estará disponible y podré dar más detalles. Por ahora, así se presenta el texto:
Aquesta publicació col·lectiva pretén contribuir a repensar el buit urbà. Els usos temporals són una resposta a la crisi, però expressen també una manera nova de fer ciutat en la qual la societat és la gran protagonista, mitjançant la participació i la creativitat. S’analitzen els espais en desús amb la perspectiva del mentrestant, amb un ampli recorregut que inclou el pensament urbanístic, el marc normatiu, la governança i les visions sectorials i dels agents. El treball integra reflexió acadèmica, pràctiques ciutadanes i polítiques públiques.
Ha salido un tocho, sí. Además de incluir gran parte de las intervenciones del curso, hemos apostado por recoger también otros artículos y aportaciones (Mara Ferreri, Fran Tonkiss,...) para no dejarnos perspectivas e ideas interesantes sobre este tema, organizadas bajo los mismos bloques del curso:

Índice
Presentació. Mercè Conesa i Pagès
Introducció. Manu Fernández
A. Els usos temporals i els espais buits. Respostes a la crisi o formes noves de fer ciutat?
1. L’ideal de permanència. Peter Bishop i Lesley Williams
2. El buit urbà i la ciutat interrompuda: per una geografia urbana dels temps morts. Francesc Muñoz
3. Estratègies per a l’ús temporal d’espais. Alison Killing
4. Les seduccions de l’urbanisme temporal. Mara Ferreri
B. El marc normatiu de l’activació temporal dels buits urbans
5. Urbanisme temporal, dret a la ciutat i marc estatal de les polítiques urbanes. Luciano Parejo Alfonso
6. Règim jurídic dels usos i les obres provisionals als buits urbans. Carles Pareja Lozano
7. L’activació de la temporalitat urbana com a paradigma d’una gestió adaptativa i participativa. Judith Gifreu Font
C. La governança de l’urbanisme temporal
8. L’urbanisme auster i la ciutat improvisada. Fran Tonkiss
9. L’activació temporal dels buits urbans: palanca d’innovació als governs locals. Carles Baiges Camprubí
10. I si «mentrestant» creem institucions comunitàries? Els buits urbans com a oportunitat. Helena Cruz Gallach i Rubén Martínez Moreno
11. Nous paradigmes de les transformacions urbanes: espais de gestió ciutadana. Diego Peris
D. Visions sectorials de l’urbanisme temporal i els espais buits
12. Activació d’espais buits, les claus d’una oportunitat per a l’economia urbana. Ramon Marrades Sempere
13. El valor del buit. Una investigació universitària sobre el potencial del Madrid Central. Belén Hermida, Carlos Lahoz, Carlos Martínez-Arrarás i José Antonio Blasco
14. La utilització temporal dels buits urbans. Entre la temporalitat i la permanència: reptes d’un nou
urbanisme. Xavier Matilla Ayala
15. Estratègies innovadores per a la reactivació de locals comercials buits: el cas de Vilassar de Mar. Isabella Longo i Francesc Muñoz
16. L’activació dels buits urbans com a estratègia de desenvolupament local. Oriol Estela, Jordi Boixader i Xavier Boneta
17. Ciutats musicals. La música i l’aprofitament d’espais en desús com a eina de desenvolupament
socioeconòmic. Jordi Puy i Azucena Micó
E. Les visions dels agents
18. La utilització temporal dels buits urbans. Jordi Pont i Gassó
19. El control de la legalitat. Aurora Corral García
20. L’espai del tècnic municipal: El Pla BUITS com a símptoma. Laia Torras
21. Complexitat i facilitació en la negociació urbana. Paisaje Transversal
22. ZAWP, una visió des de sota estant i cap endins. Ruth Mayoral
F. Recursos per a l’activació dels buits urbans
23. La Diputació de Barcelona i el suport als ens locals en l’activació dels buits urbans
24. Referències bibliogràfiques generals, webs i altres materials d’interès
Llibres
Webs
Articles

Comparte esta entrada

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...